8 Kasım 2022 tarihinde Tadev Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Kızılay, Başkan Yardımcımız Sevil Becan, Genel Sekreterimiz Meltem Elibol ve Üyemiz Çetin Oduncu   ile destek burslarımızın ağırlıklı bölümünü oluşturan ve iş birliğimizin kapsamını sürekli geliştirdiğimiz Türk-Alman Üniversitesinin yeni Rektörü Sn. Prof. Dr. Cemal Yıldız’a bir nezaket ziyaretinde bulunduk.

Rektör Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Ali Gökhan Yavuz’un da katıldığı ziyarette devam eden işbirliği kapsamının genişletilmesi ile ilgili aşağıdaki konularda görüş birliğine varıldı:

● TAÜ akademisyenleri ile TADEV’e mütevelli desteği:

Bu kapsamda son yıllarda mütevelli olarak aramıza katılan TAÜ akademisyenlerinin sayısının artmasını umuyoruz.

● TAÜ öğrencileri için bursveren ihtiyacı:

Halen burslarımızın yarısından fazlasını TAÜ ye aktarmakla birlikte burs ihtiyacının tüm öğrencilerde olduğu gibi TAÜ de büyüdüğü ve sayıca artmasının çok yerinde olacağı konuşuldu.

● TAÜ Almanca bilen doktoralı akademisyen ihtiyacı: 

İhtiyaç doğrultusunda geniş kadro olanağı olan üniversiteye yeni bir karar doğrultusunda iş dünyasından da doktoralı akademisyen alınabileceği bildirildi. 

● TADEV Mütevellileri ile üniversite bünyesinde planlanan sunum ve seminer çalışmalarına destek:

Geçen yıl bazılarına katılma şansı bulduğumuz üniversite bünyesinde organize edilen seminer ve sunumlara katılım için duyuru desteği istendi.

● TADEV Mütevellileri içerisinde mesleki bilgi ve deneyimlerini aktarabilecek olanların yapılan seminer organizasyonlarında konuk konuşmacı olarak yer almaları:

Bu konuda direkt mütevellilerimiz veya onların ulaşabilecekleri kişiler hedeflenmektedir.

●TAÜ bünyesindeki araştırma ve geliştirme projeleri için TADEV’den destek (endüstriyel network):

Burada yine mütevellilerimiz potansiyelinden gelebilecek desteklere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

●TAÜ Teknopark ya da Kuluçka Merkezi için TADEV’den destek/belki ileride sponsorluk:

TAÜ ciddi büyüklükte Teknopark alanı barındırmakta olup ayrıca öğrenci fikir ve projelerinden oluşan kuluçka merkezinde de desteğe ihtiyaç duymaktadır. Siz değerli Mütevellilerimiz duyurmak isteriz

Son olarak da bursiyer seçimi konularında destek alabileceğimiz birim ile ilgili tanıştırma yapılmış ve teşekkürlerle toplantı sonlandırılmıştır.