TADEV olarak FES (Friedrich Ebert Stiftung) ve AHK (Deutsch-Türkische Industrie- u. Handelskammer) ile birlikte “Enerji Sisteminde Küresel Dönüşüm ve Türkiye” başlığı altında, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, yerinde üretim ve akıllı şebekeler ile bu alanlardaki gelişmelerin tartışılacağı bir seminer düzenlenmiştir.