TADEV’in eğitime yönelik çalışmaları,“Başarılı öğrencilere Eğitim Bursu sağlama” ve “Alman Üniversitelerinde okumakta olan Türk öğrencilerine Türkiye’de, veyayüksek eğitimlerini Türkiye’de yapmakta olan öğrencilere Almanya’da staj olanakları yaratma” olmak üzere iki ana başlık altında yürütülmektedir. Alman Üniversitelerinde okuyan Türk öğrencilerin eğitim sonrası ülkelerine döndüklerinde iş bulmalarında ve iş hayatına uyum sağlamada yardımcı olmak da TADEV’in eğitime yönelik çalışmaları arasında yer almaktadır.

TADEV, Türk üniversitelerinde okumakta olan belirli sayıda başarılı Türk öğrencisine her eğitim karşılıksız burs vermektedir. Bu konudaki “Burs Yönetmeliği” Eğitim Alt Kurulu tarafından uygulanmaktadır.

Mütevellilerimiz arasında bulunan öğretim üyeleri aracılığı ile Türk ve Alman Üniversiteleri ve Bilimsel Araştırma Kurumları arasında işbirliği sağlamak, mevcut işbirliğini geliştirmek için girişimlerde bulunmaktadır.

TADEV’ineğitime yönelik hedeflerinden biri de, ülkemizdeki meslek okullarının eğitim standartlarını geliştirmek için girişimde ve destekte bulunmaktır.