TADEV mütevellilerinin birbirlerini daha iyi tanımalarını, desteklemelerini, yakınlaşmalarını sağlamak ve iş hayatında işbirliği olanakları yaratmak amacı ile:

  • Bir konuşmacının da güncel bir konu üzerinde mütevellilerimizi aydınlattığı yemekli toplantılar düzenlemekte;
  • Geziler, balo ve sosyal içerikli benzer organizasyonlar yapmakta;
  • İstanbul dışında bulunan, Almanya’da eğitim görmüş kişilerin kurmuş oldukları dernek veya vakıflar ile bağlantı kurarak ilişkileri geliştirmek olanakları arayışındadır.