TADEV, 1937 yılından günümüze kadar geçen süre içinde Federal Almanya’nın çeşitli üniversitelerinde yükseköğrenim görmüş, ihtisas yapmış, bilimsel çalışmalarda bulunmuş, yaklaşık üç nesli kapsayan ve hâlâ Federal Almanya ile yoğun mesleki ve özel ilişkilerini sürdüren Mütevellilerin veya bu kişilerin kurmuş oldukları ve Federal Almanya ile ticari veya bilimsel ilişkileri bulunan tüzel kişilerin oluşturdukları bir vakıftır. Vakfın amacı, yükseköğrenim ve ihtisaslarını Almanya’da yapmış olan meslek sahipleri, iş adamları ve akademisyenlerin sahip oldukları mesleki birikim, deneyim ve yetenekleri ile Türkiye ve Federal Almanya’yı her yönü ile çok iyi tanımakta olduklarından da yararlanarak, ülkemizin teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkılar sağlamak, bu konuda Türkiye ile Almanya arasında işbirliği olanakları yaratarak ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, Türkiye’nin yurt dışında daha iyi tanınmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak ve Mütevelliler arasında dayanışma ortamı oluşturmaktır.