Mütevellileri bir araya getirmek, yakınlaşmalarını sağlamak ve bu arada Türkiye’nin güncel sorunları, Türk-Alman ilişkileri vb. konularda aydınlanmak, fikir alışverişinde bulunmak amacı ile seminer ve sempozyumlar düzenlenmektedir.