Vakfın Amacı ve Faaliyet Konuları

Vakfın amacı, mütevellilerinin mesleki bilgi ve yetenekleri ile yurt dışı sosyal ilişkilerinden de yararlanarak ülkemizin bilimsel, teknolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkılar sağlamak, bu konularda Türkiye ile Almanya arasında işbirliği olanakları yaratılmasına yardımcı olmak, Türkiye’nin yurt dışında daha iyi tanınması ve çıkarlarının korunması için gerekli ortamın hazırlanmasına katkıda bulunmak ve mütevelliler arasında mesleki dayanışmayı sağlamaktır.

Toplumun ve ülkelerin gelişmesinin temel ihtiyacı olan eğitim TADEV’in öncelikli faaliyet konularının en önünde gelmektedir.

Vakfın Faaliyet Konuları

Vakfın yukarıda belirtilen amaçlarına yönelik ve Vakıf Senedinde yer verilen faaliyet konuları, başlıklar halinde şunlardır:

  • Ülkeleri tanıtıcı etkinlikler
  • Eğitim etkinlikleri
  • Bilimsel etkinlikler
  • Ekonomik etkinlikler
  • Sosyal etkinlikler
  • Sportif etkinlikler
  • Halkla ilişkiler konusundaki etkinlikler