TADEV’in Organları

  • Mütevelliler Heyeti: Vakfın yetkili karar organıdır. KurucuMütevellilerden ve kuruluştan sonra TADEV’e katılmış mütevellilerden oluşan Mütevelliler Heyeti, her yıl Şubat ayında toplanarak geçmiş yıl içinde yapılmış faaliyetleri ve gelecek yıl yapılması istenen faaliyetleri görüşerek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu seçimlerini yapar.
  • Yönetim Kurulu: Vakfın yetkili yönetim ve uygulama organıdır ve2 yılda bir seçilen 7 üyeden oluşur. Kendi aralarından seçtikleri bir Başkan yönetiminde faaliyetlerini sürdürürler.
  • 3 kişiden oluşan Denetim Kurulu, Vakfın defter kayıtları ve belgelerini kontrol ederek Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetler.
  • 11 kişilik Danışma Divanı, Vakfın amaç ve faaliyet konularında araştırma ve incelemeler yapar, Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulunun soru ve dileklerini inceleyip tavsiyelerde bulunur.
  • Alt Kurullar. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek, hedeflerine ulaşmasını sağlamak için çalışmalar yapmak üzere, ihtiyaca göre, Yönetim Kurulu tarafından kurulan çalışma gruplarıdır.