Kısaca TADEV olarak anılanTürk-Alman Dayanışma ve Eğitim Vakfı, 15 Mart 1993 tarihinde Kurucu 51 Mütevelli tarafından resmen tescil ettirilerek 131 vakfeden mütevelli tarafından kurulmuştur.

Kurucu mütevelliler, yüksek öğrenimlerini Federal Almanya’da görmüş meslek sahipleri, akademisyen ve iş adamlarından oluşmaktadır. Çeşitli Alman Üniversitelerinden mezun kişiler tarafından kurulmuş olup Almanya ile mesleki ilişkilerini sürdüren firmalar ve yine bu kişiler tarafından kurulmuş olan Mezunlar Dernekleri de Vakfın tüzel kişi mütevellilerini oluşturmaktadır.

Halen yüksek öğrenimlerini veya mesleki çalışmalarını Almanya’da sürdürmekte olan kişiler de TADEV’in mütevellileridir ve potansiyel mütevellilerini oluşturmaktadır.

Kurucu Mütevelliler

1-Osman ABACI, 2-Erdoğan AKDAĞ, 3-Hüseyin AKSOY, 4-H. Avni AKSU, 5-Ali ALAYBEYOGLU, 6-Tülay ARGHAN, 7-M. Elkut ATANSAY,8-Ahmet ATEŞ, 9-H. Aka BALDAŞ, 10-Erdoğan CENGİZ, 11-Ahmet CERİTOĞLU, 12-Murat DİNÇMEN, 13-Yavuz DOĞAN, 14-Erdoğan DURAKBAŞA, 15-K.Kaya EKİNCİ, 16-Erdoğan EKSEL, 17-Metin ERALP, 18-O. Şükrü GENİŞEL, 19-Doğan GENÇ, 20-Ahmet GİRİN, 21-Kemal GÜNERGUN,   22-M. Şükrü GÖK, 23-İ. Ergun GÖKNEL, 24-Ertuğrul HATAYLI, 25-Murat IŞIL, 26-Arif KÖK, 27-Eser MARMARA, 28-K.Kutlu MEMİŞOĞLU,29-Naci OTMANBÖLÜK, 30-Mehmet SAMSUNLU, 31-Ahmet SAMSUNLU,32-Mehmet SİNİRLİOĞLU, 33-Ersan SİRMEN, 34-Yusuf SÜNBÜL, 35-Tukja TOLLU, 36-Hasan Tunç KOMAN, 37-Murat TÜRKMEN,38-Cengiz ULUSOY, 39-Orhan USLU, 40-Arif VİDİNLİ, 41-Teoman YELKENCİOĞLU, 42-Zekai YÜZBAŞIOĞULLARI, 43-Mustafa ÇAĞAN, 44-Sencer İMER, 45-Behzat İŞÇİMEN, 46-Muammer ÖCAL, 47-Özer ÖLÇMEN, 48-Tahsin ÖNALP, 49-Polat ÖZALP, 50-Sedat ÜNAL, 51-TEKSERA.Ş.

 

Vakfı Oluşturan Vakfedenler

1-Osman Abacı, 2-Yaman Acar,3-Erdoğan Akdağ,   4-Bahri Akdağ,5-Hüseyin Aksoy, 6-H. Avni Aksu, 7-Fikret Akçalı, 8-Ali Alaybeyoğlu, 9-Mustafa Algan, 10-Deniz Alper, 11-Kemal Altıner, 12-M. Pınar Aran,13-A. Akın Aran, 14- Tülay Arghan, 15-M. Elkut Atansay, 16-Ahmet Ateş,  17-Canan Aydınalp, 18-H. Aka Baldaş, 19-Ayhan Bayerbaşı, 20-Kemal Bayram, 21-Metin Başbudak, 22-H. B. Nezihi Berkkam, 23-Babür Borhan,  24-Erdogan Cengiz, 25-Halit Cenkeri, 26-Ahmet Ceritoğlu, 27-Yalçın Demiralay,28-A. Selim Demiren, 29-Murat Dinçmen, 30-Yavuz Doğan, 31-Tuğrul Durakbaşa, 32-Erdoğan Durakbaşa, 33-Kaya Kerim Ekinci, 34-Erdoğan Eksel, 35-M. Erol Er, 36-Metin Eralp, 37-Ertuğrul Erdin, 38-O. Şükrü Genişel, 39-Doğan Genç, 40-Ahmet Girin, 41-Kemal Günergun, 42-Gültekin Güngör, 43-Bertan Günsoy, 44-Necmi Gürdal, 45-M. Şükrü Gök, 46-Halil Göker, 47-İ. Ergun Göknel, 48-Yalçın Göğüs, 49-Ertuğrul Hataylı, 50-Onur Hatipoğlu, 51-Murat Işıl, 52-Ahmet Kabakçı, 53-Necdet Karaaslan, 54-Abdurrahman Karamanlıoğlu, 55-Cengiz Kocal, 56-Ömer Kutlar, 57-Yaman Kök, 58-Arif Kök, 59-Yüksel Koksal, 60-Derya Maktav, 61-Eser Marmara, 62-K. Kutlu Memişoğlu, 63-M. Tamer Müftüoğlu, 64-Naci Otmanbölük, 65-Kemal Poyraz, 66-Eren Sagay, 67-Taner Saltoğlu, 68-Mehmet Samsunlu, 69-Ahmet Samsunlu, 70-Turgay Saraçoğlu, 71-Muzaffer Sağışman, 72-Mehmet Siniribğlu, 73-Ersan Sirmen, 74-Maria Soydan, 75-H. Kıvanç Sunman, 76-Macit Sükan, 77-Yusuf Sünbül,  78-Yalçın Tanes, 79-Metin tan, 80-Ahmet Taşkın, 81-Mehmet Taşkın, 82-H. Şener Tekay, 83-Mustafa Tekoğlu, 84-Yalçın Tok, 85-Zafer Tokmak 86-Tulga Tollu, 87-Servet Topaloğlu, 88-Hasan Tunç,89-Ülkü Tunçbilek,     90-Yağmur Turgay, 91-Levent Tuğrul, 92-Harun Tümer, 93-Erdem Türk,      94-Murat Türkmen, 95-Cengiz Ulusoy, 96-Orhan Uslu, 97-Ahmet   Uygurmen,   98-Arif   Vıdinli,   99-Teoman   Yelkencioğlu,100-Sedat Yener, 101-Zekai Yüzbaşıoğulları, 102-Hüsnü Çaykara, 103-Mustafa Çağan, 104-Nuri Çelebi, 105-Bedirhan Çelik, 106-Yücel Çetin, 107-Tuğrul Çömezoğlu, 108-Sencer İmer, 109-Behzat İşçimen, 110-B. Kaya Işçimenler, 111-Muammer Öcal, 112-Özer ölçmen, 113-Tahsin Önalp, 114-İbrahim Öner, 115-Polat Özalp, 116-E. Yekta Özütürk, 117-Sedat     Yener, 118-Taner Ünlü, 119-Aydın Unsal, 120-Necati Şendan, 121-Timur   Erk, 122-Erol İzdar, 123-Hasan Tunç Koman, 124-Asım Yıldız, 125-     Mehmet Cengiz Arpacıoğlu, 126-Serbülent Bingöl, 127-Ekrem Türker, 128-Ahmet Özok, 129-Temiz Üstün, 130-Tekser inşaat Sanayi ve Ticaret AŞ., 131-Hatko Teknik Donanımlar Mümessillik ve Tıc. AŞ